Tổng hợp những bức ảnh gif vui nhộn phần 10

Tổng hợp những bức ảnh gif vui nhộn phần 10
Quẩy lên đi anh em ơi! Lên là lên là lên là lên
 _____________________________________________________________________
 
Nó chơi cái trò gì lạ thế nhỉ?
_____________________________________________________________________


Úp mặt vào tường ngay không tao bắn
 _____________________________________________________________________


Đeo cái mặt khỉ đi cướp nhà băng cho nó khỏi nhận ra ^^!
 _____________________________________________________________________


Phê quá rồi ngủ cái đã
 _____________________________________________________________________


Chết mày nè con
 _____________________________________________________________________


Khuya rồi ngủ đi em, nhìn gì vậy?
 _____________________________________________________________________


Chú vào phòng tranh mà nhìn gì vậy?
 _____________________________________________________________________


Ú òa
 _____________________________________________________________________


Ném đi con bắt cho. Á đù...
Sưu tầm

Previous Post
Next Post

post written by: